ستايش

ستايش جان تا این لحظه 7 سال و 1 ماه و 7 روز سن دارد

66666666

66666666


تاریخ : 14 تیر 1392 - 16:47 | توسط : شقايق پرسپوليسي | بازدید : 199 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

000

000


تاریخ : 14 تیر 1392 - 16:45 | توسط : شقايق پرسپوليسي | بازدید : 186 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

قرار داد

ماركو سه پانوويچ با پرسپوليس قرار داد 1 ساله بست

خوش اومدي به تيم پرصرفدار پرسپوليس 


تاریخ : 14 تیر 1392 - 16:42 | توسط : شقايق پرسپوليسي | بازدید : 200 | موضوع : وبلاگ | نظر بدهید

66666

66666


تاریخ : 13 تیر 1392 - 20:12 | توسط : شقايق پرسپوليسي | بازدید : 199 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

66666

66666


تاریخ : 13 تیر 1392 - 20:10 | توسط : شقايق پرسپوليسي | بازدید : 195 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

66666

66666


تاریخ : 13 تیر 1392 - 20:05 | توسط : شقايق پرسپوليسي | بازدید : 184 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

000000000

000000000


تاریخ : 13 تیر 1392 - 20:04 | توسط : شقايق پرسپوليسي | بازدید : 193 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

عشق سرخ

عشق سرخ


تاریخ : 13 تیر 1392 - 20:03 | توسط : شقايق پرسپوليسي | بازدید : 186 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

پرسپوليس

پرسپوليس


تاریخ : 13 تیر 1392 - 19:59 | توسط : شقايق پرسپوليسي | بازدید : 176 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید